OSGB Hakkında

Vizyonumuz

Kamu ve özel sektördeki tüm firma ve kuruluşlara sağlık ve İş Güvenliği sektöründeki tüm hizmetleri etkin çözümler sunarak vermek ve dünyadaki standartlar ile İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliklerini takip ederek sıfır iş kazası politikamızı korumak.

Personel Sağlık Taramaları

KRC OSGB

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak şirketlerin özel ihtiyaçlarına uygun butik çözümler üretmek konusunda önemli bir deneyim ve bilgi birikimine ulaşmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği / OSGB hizmetlerini başta Ankara ve tüm ilçeleri olmak üzere, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Bolu ve çevresinde sunmaktayız

Misyonumuz

Tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını sürdürmek, çalışanların çalışma koşullarından kaynaklanan risklerden korunmasını sağlamak, sağlıklarının bozulmasını önlemek için sürekli kendimizi yeniiyoruz.

Hizmetlerimiz

Çalışanları her türlü riske karşı korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, işletmenin çalışma koşullarının güvenliğini sağlayarak tehlikeli durumları ortadan kaldırmak için durmadan çalışıyoruz.

Güvenli Çalışma

Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak ve çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak firma olarak öncelikli görevlerimiz arasındadır. 

Zararları En Aza İndirme

İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin ederek, işyerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirgemek için çalışıyoruz.

Çalışma Verimini Artırma

Risk Analizi Çalışmaları ile yaralanma, uzuv kaybı, kalp ve solunum sistemlerine zarar verilmesi ve ölüme kadar varabilen ciddi sonuçların önüne geçmek

İş güvenliği neden gereklidir?

İŞ GÜVENLİĞİ MALİYET
DEĞİL, VERİMLİLİKTİR!

Hangi durumlar iş kazasına girer?